تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-97

بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه‌ حضرت نرجس (س) رفسنجان، 17 شهریور آغاز می شود.

شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشگاه‌ حضرت نرجس (س) رفسنجان از شنبه سوم لغایت دهم شهریور ماه سال جاری در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه 31 شهریور شروع کلاس‌های این دانشگاه است.

حذف و اضافه 1 تا 2 مهرماه سال جاری و شروع امتحانات 15 دی تا بهمن ماه 97 است.

فرآیند تاریخ
انتخاب واحد کلیه ورودیها 17 لغایت 21 شهریورماه
شروع کلاسها 24 شهریورماه
حذف و اضافه 1 لغایت 2 مهرماه
حذف و اضافه 19 لغایت 20 آذرماه
پایان کلاسها 12 دی ماه
امتحانات

دروس عمومی 15 لغایت 16 دی ماه
دروس تخصصی 17 لغایت 30 دی ماه


چاپ