ثبت نام ورودی های جدید سال 98-97

ثبت نام ورودی های جدید سال 98-97

ثبت نام ورودیهای جدید( کنکور سراسری) 1397 ، دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان از تاریخ شنبه 24/06/1397 لغایت سه شنبه 27/06/1397 می باشد.

مدارک ثبت نام

1-اصل مدرک پیش دانشگاهی و دو سری کپی

2- اصل مدرک دیپلم و دو سری کپی

3- اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی و دو سری کپی

4- اصل ریزنمرات دیپلم و دو سری کپی

5- اصل شناسنانه و دو سری کپی از تمام صفحات

6- اصل کارت ملی و دو سری کپی

7-شش قطعه عکس 3*4

8-تایید تحصیلی پیش دانشگاهی

9- یک سری کپی از صفحه اول دفترچه بیمه


چاپ