تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

بر اساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97، ثبت نام دانشجویان دانشگاه‌ حضرت نرجس (س) رفسنجان، 9 تا 12 بهمن ماه آخواهد بود.

شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشگاه‌ حضرت نرجس (س) رفسنجان از سه شنبه 9 بهمن ماه  لغایت 12 بهمن ماه در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه 13 بهمن هم شروع کلاس‌های این دانشگاه است.

pdfدانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 97


چاپ