مسابقه ستاره شو 2 دانشگاه های رفسنجان

مسابقه ستاره شو 2 دانشگاه های رفسنجان

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند بزرگترین رویداد استعدادیابی دانشگاه های رفسنجان از 28 مهرماه آغاز می گردد، لذا از کلیه‌ی دانشجویان مستعد، دعوت بعمل می آید.

زمان ثبت نام و ارسال آثار: 28 مهرماه لغایت 15 آبانماه 1398

برای ثبت نام مشخصات خود را که شامل :

نام

نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نام دانشگاه:

حوزه فعالیت:

در پیام رسان واتس آپ به شماره 09924737440 ارسال نمایید.

جزئیات بیشتر در آدرس اینستاگرام: @vru.farhangi

دانلود آیین نامه مسابقه ستاره شو دانشگاه های رفسنجان


چاپ