شرکت نمودن دانشجویان دانشگاه حضرت نرجس(س) در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی

شرکت نمودن دانشجویان دانشگاه حضرت نرجس(س) در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی

 so3so3so3