مسابقه طراحی پوستر

مسابقه طراحی پوستر

به منظور نرویج فرهنگ عفاف و حجاب و بمناسبت دهه کرامت و روز عفاف و حجاب، ازکلیه دانشجویان دانشگاههای استان کرمان جهت شرکت در مسابقه دعوت بعمل می آید.

 مسابقه طراحی پوستر حجاب و عفاف دانشگاه های کرمان


چاپ