تکمیل فرم سلامت جسم و روان

با سلام خدمت دانشجویان
دانشجویانی که قبلا ثبت نام الکترونیکی انجام داده اند نیازی به ثبت نام مجدد در سامانه سجاد نیست
و فقط باید وارد سامانه شوند ،
و دانشجویانی که قبلا ثبت نام به صورت کاغذ و فرم انجام داده اند ابتدا باید فرایند ثبت نام را تکمیل
فرمایند و سپسبه تکمیل فرم های سلامت جسم و روان بپردازند .