چارت سازمانی دانشگاه

 • دکتر عباس اناری

  دکتر عباس اناری

  رئیس دانشگاه
  • خانم رضایی

   خانم رضایی

   روابط عمومی
  • دکتر محمدی

   دکتر محمدی

   معاون دانشگاه
  • دکتر خردمند

   دکتر خردمند

   معاون دانشگاه
   • مهران باقری

    مهران باقری

    مسئول it