body{ font-family: IranianSans; }

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری96ضمن تبریک دانشجویان پذرفته شده به اطلاع میرساند

ثبت نام  از  روز سه شنبه (1396/06/28) تا تاریخ یکشنبه (1396/07/02) بجز پنجشنبه و جمعه حضوراً انجام می پذیرد.قابل به ذکر می باشد شروع کلاسها از دوشنبه (1396/07/03)  می باشد.مدارک ثبت نام : مدارک اعلام شده سازمان سنجش( که بر روی سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است) می باشد.