ویژه برنامه شب یلدا در دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان برگزار شد.