حکم انتصاب خانم دکتر افسانه حسن زاده

حکم انتصاب خانم دکتر افسانه حسن زاده

جناب آقای دکتر محمد اناری عباسی نژاد ریاست دانشگاه حضرت نرجس(س) طی حکمی خانم دکتر حسن زاده را به معاونت پژوهشی و فرهنگی منصوب کردند.

 


چاپ