جلسه هیات رئیسه دانشگاه با جناب آقای پورمحمدی معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان

جلسه هیات رئیسه دانشگاه با جناب آقای پورمحمدی معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان

در روز دوشنبه ششم دی ماه. هیات رئیسه دانشگاه حضرت نرجس(س)با معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان

در روز دوشنبه ششم دی ماه. هیات رئیسه دانشگاه حضرت نرجس(س)با معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان در محل دفتر ایشان دیدار و ضمن عرض تبریک انتصاب ایشان توسط اعضا هیات رئیسه, ریاست دانشگاه سرکار خانم دکتر حداد رنجبر گزارشی از وضعیت کنونی دانشگاه ارائه و سپس در خصوص پیگیری هایی که برای برگشت استقلال دانشگاه و لغو الحاق صورت پذیرفته توضیحات مبسوطی داده شد .در این جلسه جناب آقای پورمحمدی معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان قول مساعدت و پیگیری هایی که می توانست از طریق ایشان انجام بپذیرد دادند و راهکارهایی را که می توانست در این مسیر مؤثر باشد پیشنهاد گردید.

IMG 1282IMG 1282IMG 1282


چاپ