اطلاعیه ویژه دانشجویان خوابگاه

اطلاعیه ویژه دانشجویان خوابگاه

به اطلاع دانشجویانی که وسایل شخصی در خوابگاه دارند و قصد تحویل آنها را دارند میرساند ...

به اطلاع دانشجویانی که وسایل شخصی در خوابگاه دارند و قصد تحویل آنها را دارند میرساند بدلیل عدم حضور دائم سرپرستان خوابگاه، با هماهنگی صورت گرفته فقط می توانید در روز چهارشنبه 1400/12/04 از ساعت 13-9 با مراجعه به خوابگاه وسایل خود را تحویل بگیرید. چنانچه در غیر از این روز و ساعت مراجعه نمایید خوابگاه تعطیل و دانشگاه پاسخگو نخواهد بود.جهت هماهنگی حضور حتما با شماره 7517-991-0913 خانم بوستانی تماس حاصل نمایید باتشکر.

اداره كل امور دانشجويان داخل 


چاپ