شرکت نمودن دانشجویان دانشگاه حضرت نرجس(س) در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی

شرکت نمودن دانشجویان دانشگاه حضرت نرجس(س) در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی

 so3so3so3


چاپ