درباره دانشگاه

 

دانشگاه حضرت نرجس(س) در سال 1391 تاسيس شد و با پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 1391 فعاليت خود را آغاز كردو تا کنون نزدیک به 1000 نفر دانشجو در مقطع كارشناسی پذیرش نموده است و درحال حاضر 8 عضو هیات علمی در مرتبه دانشیار، استادیار و مربی، كار تدریس و آموزش دانشجویان را بر عهده دارند.

sardar


چاپ