دکتر محمد اناری عباسی نژاد

سابقه فعالیت دکتر محمد اناری عباسی نژاد

فرزند: احمد متأهل دارای 2 فرزند                                                       سمت : ریاست دانشگاه

سوابق تحصیلی به ترتیب تاریخ اخد مدرک                                             تاریخ تولد : 20/06/1351

*خرداد 1370                                                                             تلفن ثابت : 28ـ 34356626ـ034

دیپلم علوم تجربی                                                                         آدرس الکترونیک :

دبیرستان شهید قدیری انارکی                                                           آدرس : رفسنجان بلوار ولایت دانشگاه حضرت نرجس(س)

*بهمن 1375

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه شهید باهنر

شهریور1377

کارشناسی ارشد شیمی آلی از مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران

*بمهن1381

دکترای شیمی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

وضعیت فعلی استخدامی: رسمی قطعی

وضعیت فعلی مدیریتی : ریاست دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) رفسنجان با حکم وزیر

سوابق مدیریتی:

*سال1390ـ1388 هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار به صورت مأمور

*سال1390 تا کنون عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

*سال1391 تاکنون مسئول راه اندازی و سرپرست و رئیس دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان

* مقام های آموزشی کسب شده

دروس تدریس شده

1ـ مقطع کارشناسی :

شیمی آلی1 ـ شیمی آلی 2 ـ شیمی آلی3 ـ شیمی فیزیک آلی ـ طیف سنجی ترکیبات آلی

2ـ مقطع کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک آلی ـ شیمی ترکیبات آلی ـ طیف سنجی در شیمی آلی ـ مباحث نوین در شیمی آلی.

3ـ مقطع دکترا

مباحث نوین در شیمی آلی ـ حد واسط های فعال .

* مقاله های پژوهشی کسب شده داخل دانشگاه

حدود صد مقاله IST

* مقام های پژوهشی کسب شده خارج دانشگاه

پژوهش و برتر استان یزد و علوم پایه ـ پژوهش گر برتر استان کرمان در علوم پایه

* خلاصه فعالیت های پژوهشی

انتشار حدود صد مقاله IST در زمینه سنتز ترکیبات جدید آلی

01 3


چاپ