رزومه دکتر مهدی اسمعیلی صدرآبادی

es

بسمه تعالی

رزومه دکتر مهدی اسمعیلی صدرابادی

از زمان اشتغال به کار در دانشگاه حضرت نرجس (س)

شروع به کار: شهریور 1398

وضعیت: عضو هیات علمی پیمانی

لیست دروس تدریس شده تاکنون

 • ترم اول سال 98
 • تفسیر ساختاری قرآن
 • تاریخ استشراق
 • اصول و مقدمات تفسیر
 • روش شناسی مطالعات میان رشته ای
 • روش تحقیق
 • ترم دوم 98
 • علوم قران 5
 • علوم قران 4
 • فقه الحدیث 4
 • تفسیر ترتیبی 2
 • تاریخ حدیث
 • روش ها ی تدبر
 • فقه الحدیث 1
 • ماخذ شناسی حدیث
 • ترم اول 99
 • تفسیر ترتیبی 3
 • تفسیر موضوعی 1
 • فقه الحدیث 2
 • اصول و مقدمات تفسیر
 • روش تحقیق
 • معناشناسی 1
 • روش شناسی مطالعات میان رشته ای
 • ترم دوم 99
 • مصطلح الحدیث
 • علوم قران 1
 • تفسیر موضوعی 2
 • معناشناسی 2
 • فقه الحدیث 3
 • تاریخ کتابت
 • علوم بلاغی 1

مقالات با عنوان دانشگاه نرجس

 • نقش یاد خدا در حفظ سلامت روان در دوران شیوع ویروس کویید 19، نشریه علمی پژوهشی قرآن و طب، دوره 5، شماره 4، زمستان 1399
 • بررسی تطبیقی ولایت در دین، عرفان و ادبیات، افروز محمدیان، مهدی اسمعیلی صدرابادی، فصلنامه معارف قرآن و عترت، بهار و تابستان 1399

کتب با عنوان دانشگاه نرجس

 • تعلیل های توحیدی امام علی (ع) در نهج البلاغه- مهدی اسمعیلی صدرابادی و همکاران، تهران، مکین- 1400
 • خانواده در پرتو قرآن از منظر علوم رفتاری، مهدی اسمعیلی صدرابادی و همکاران- دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1399
 • آموزش انواع برگزیده علوم قرآنی، مهدی اسمعیلی صدرابادی و همکاران، تهران، مکین، 1399
 • گونه شناسی نظام خیر و احسان در قرآن، مهدی اسمعیلی صدرآبادی و همکاران، تهران،کلک مشاطه،1398
 • مطلوب های اخلاقی در قرآن، مهدی اسمعیلی صدرآبادی و همکاران، تهران،کلک مشاطه،1398

سنجش افكار

- تهيه‌ گزارشهاي‌ تحليلي‌ ادواري‌ (ماهانه‌/فصلي‌/سالانه‌) از افكار عمومي‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ براي‌ارائه‌ به‌ مديريت‌.
- نقد و بررسي‌ بازتاب‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بويژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از يكسوو مديران‌ و كاركنان‌ از سوي‌ ديگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مديريت‌.
- سنجش‌ افكار عمومي‌ درون‌ سازماني‌ به‌ منظور بازيابي‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌كارهاي‌ مناسب‌ به‌ مديريت‌.
- طراحي‌ و اجراي‌ نظام‌ گردآوري‌ پيشنهادهاي‌ كاركنان‌ به‌ منظور ترغيب‌ كاركنان‌ به‌ مشاركت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جريان‌ امور سازمان‌.
1 ـ 2 ـ 5 ـ پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌
- تهيه‌ گزارشهاي‌ عملكرد دوره‌اي‌ از فعاليتهاي‌ روابط عمومي‌.
- نوآوري‌، خلاقيت‌ و طراحي‌ فعاليتهاي‌ جديد در قلمرو وظايف‌ روابط عمومي‌.
- نظارت‌ و ارزيابي‌ فعاليتها و اعمال‌ نتايج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعاليتهاي‌ آتي‌.
- طراحي‌ و برنامه‌ريزي‌ براي‌ ارتقاء كليه‌ اموري‌ كه‌ به‌ رشد كمي‌ و كيفي‌ ارتباط و همدلي‌ بين‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مديران‌ و كاركنان‌ با يكديگر بيانجامد.

روابط عمومی

مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومي‌، شناخت‌ افكار عمومي‌ و نفوذ در آن‌ براي‌ جلب‌ رضايت‌ افكارعمومي‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بيرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ مي‌شود.بي‌ترديد، اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ ارتباطي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مي‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افكار و پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌دسته‌بندي‌ كرد. كه‌ در زير به‌ تشريح‌ اين‌ وظايف‌ مي‌پردازيم‌.
 ـ ارتباطات‌
- سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
- گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههاي‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليتهاي‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌.
- تلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ كاركنان‌ و مديران‌ و هميت‌ سازماني‌ و زمينه‌سازي‌براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.
- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.
- عضويت‌ و شركت‌ در جلسه‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهي‌ از سياستها، خطمشي‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليتها و نيز آگاهي‌ از نتايج‌ ساير نشستها و گردهمايي‌ها و جلسه‌ها.
- تدوين‌ "تقويم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازماني‌"در قالب‌ ملاقاتها و بازديدهاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصيتهاي‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، كاركنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولي‌ وتلطيف‌ روابط و تنظيم‌ افكار عمومي‌.
- تدارك‌ تمهيدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ راهنمايي‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ مراكز و مسئولان‌سازمان‌.
- برنامه‌ريزي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملكرد سازمان‌ به‌ انگيزه‌ تنوير افكار عمومي‌.
- تدوين‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌هاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويتهاي‌ سازماني‌ ونيازهاي‌ افكار عمومي‌.
- تهيه‌ و تنظيم‌ اطلاعات‌ پايه‌اي‌ از سازمان‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و ميهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهاي‌ مختلف‌.
- ايجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌ و خبرگزاري‌ها و بهره‌برداري‌ بهينه‌ از آنها براي‌اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌.

رزومه  فاطمه زند (2)

es

بسمی تعالی

رزومه  فاطمه زند

نام دانشگاه محل تحصیل در دوره تحصیل در مقطع ارشد

دانشگاه شهید باهنر کرمان.

رشته تحصیلی

مترجمی زبان انگلیسی.

تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی

23/6/1390

سابقه تدریس

90-92 : تدریس دروس تخصصی ترجمه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

        

90-92 : تدریس دروس تخصصی ترجمه در دانشگاه غیر انتفاعی کرمان.

90-92 : تدریس دروس تخصصی و عمومی زبان انگلیسی در دانشگاه غیر انتفاعی افضل کرمانی.

93-99: هیآت علمی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان.

انتصاب

 1. عضو هیآت علمی اجرایی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان از تاریخ 6/10/1394.
 2. عضو هیآت علمی در شورای بدوی انضباطی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان از تاریخ 9/9/1394

تبدیل وضعیت

تاریخ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 14/09/97، پایه 7.

وضعیت فعلی

از تاریخ 01/06/ 1399مأمور به تحصیل در مقطع دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه  علامه طباطبائی می‌باشد.

دروسی که در مدت فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده نرجس توسط نام برده تدریس شده‌است

 1. مبانی نظری ترجمه
 2. اصول و روش ترجمه
 3. ترجمه متون ادبی
 4. ترجمه متون مطبوعاتی
 5. ترجمه اسناد و مکاتبات
 6. ترجمه نوار و فیلم
 7. ترجمه شفاهی (1)،(2)،(3)
 8. ترجمه متون ساده
 9. ترجمه متون پیشرفته
 10. خواندن نثر ساده
 11. فن بیان
 12. ترجمه متون سیاسی
 13. ترجمه متون اقتصادی
 14. خواندن متون مطبوعاتی
 15. دستور زبان انگلیسی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 1. فاطمه زند، فاطمه نظری رباطی (1398).ترجمة زبان مخفی در رما نهای خاطرات یک بچه چلمن و دنیای معرکة تام گیتس. زبان پژوهی. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.33 (11)،161-182.
 2. فاطمه زند، افسانه حسن زاده دستجردی، فاطمه زهرا نظری رباطی(1399).ترجمه؛ گونه ای اقتباس(مطالعه موردي: اقتباس سینمایی از رمان آلیس در سرزمین عجایب). فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات معاصر جهان 25(1) ،159-182.
 3. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی (1398 پذیرش).نقد پسااستعماری با رویکرد تصاحب زبانی در خنده لهجه نداره و ترجمه آن. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.
 4. فاطمه زند، مسعود شریفی فر (1393). تـاثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی-جنسیتی بر ترجمه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه. (3)46 ، 143 -165
 5. افسانه حسن زاده دستجردی، فاطمه زند(1398).تجربه مهاجرت در رمان "کارت پستال" از روح انگیز شریفیان. پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران.

6.فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی(1398) نقد فمنیستی رمان نوجوان در خونآشام سیامک گلشیری و ترجمة خونآشام استفنی مه یر.

 1. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند(1398) بررسی مقابله ای معادل یابی دشواژه ها در فرهنگ های هزاره و آریان پور. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.

مقالات چاپ شده در نشریات خارجی

 1. Fateme Zand(2015).Translation of hybrid texts: translator’s strategies and ideologies in translation of Funny in Farsi by Dumas. Asia Pacific Translation and Intercultural Studies. Taylor & Francis.
 1. Fatemeh Zahra Nazari Robati& Fateme Zand (2017)Translation of Taboos: The Absolutely True Diary of a Part-time Indian.  International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Australia.

همایش های بین المللی

 1. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی (15-17 شهریور1396).از ترجمه تا اقتباس: نگاهی به اقتباس سینمایی از کتاب " چارلی و کارخانه شکلات سازی". دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه رازی.
 2. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند، زینب شیخ حسینی (15-17 شهریور1396). "هنجارهای ترجمه (ماهی سیاه کوچولو) صمد بهرنگی به انگلیسی". دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه رازی.
 3. ، فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند،(26 -28 آبان 1394 )تحلیل گفتمان در خوانش مردانه و زنانه از ترجمه انگلیسی قرآن. سیزدهمین  کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان.
 4. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی،(23-25 آذر 1393) ارائه به صورت چکیده. نگاهی دوباره به تصویر زن در سوره نساء و ترجمه های آن. همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 5. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند ،(23-25 آذر 1393) ارائه به صورت چکیده. بررسی تطبیقی معادل های فارسی و انگلیسی "اساطیرالاولین". همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

همایش های داخلی

 1. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی(14-15مهر 1394)."پدر و دختر در سرزمین هویت های دورگه". دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد.

انتشارات‌

- تدوين‌ كتب‌، جزوه‌ها و تهيه‌ مواد انتشاراتي‌ به‌ منظور معرفي‌ سازمان‌.
- گردآوري‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهاي‌ مربوط به‌ سياستها، فعاليتها، طرحها و برنامه‌ها; باشيوه‌ها و قالبهاي‌ مؤثر و مناسب‌.
- تدوين‌ و انتشار خلاصه‌ عملكرد سالانه‌ سازمان‌ براي‌ ارائه‌ به‌ افكار عمومي‌.
- انتشار نشريه‌ داخلي‌ و برون‌ سازماني‌ سازمان‌.

درباره دانشگاه

 

دانشگاه حضرت نرجس(س) در سال 1391 تاسيس شد و با پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 1391 فعاليت خود را آغاز كردو تا کنون نزدیک به 1000 نفر دانشجو در مقطع كارشناسی پذیرش نموده است و درحال حاضر 8 عضو هیات علمی در مرتبه دانشیار، استادیار و مربی، كار تدریس و آموزش دانشجویان را بر عهده دارند.

sardar

امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها

- مشاركت‌ در برگزاري‌ سمينارها و گردهمايي‌ تخصصي‌ و عمومي‌ سازمان‌.
- پوشش‌ تبليغي‌ ساختمانها و فضاهاي‌ عمومي‌ سازمان‌ در گراميداشت‌ ايام‌ و مناسبتهاي‌ ويژه‌.
- تدوين‌ و اجراي‌ طرح‌ جامع‌ تبليغات‌ براي‌ فضاسازي‌ فرهنگي‌ - تبليغي‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
- مديريت‌ نمايشگاهها (سالانه‌، دايمي‌ و ...) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
- طراحي‌ و توليد هداياي‌ تبليغاتي‌ براي‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلايق‌ و علايق‌ قشرها).
- تهيه‌، تدوين‌ و اجراي‌ تقويم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.
- راه‌اندازي‌ و اداره‌ موزه‌ و اتاق‌ انتظارات‌ سازمان‌.
- توليد و سفارش‌ ساخت‌ آگهي‌هاي‌ تلويزيوني‌ و فيلم‌هاي‌ مورد نياز براي‌ تبليغ‌ عملكرد و مستندسازي‌سازمان‌.

سامانه آموزشی

برای ورود به سامانه آموزشی دانشگاه حضرت نرجس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

سامانه آموزشی دانشگاه حضرت نرجس

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.